01 786 70 86Pokličite nas ( 7:00 - 17:00 )
Menu

Nov tobačni zakon

21/06/2017 Uncategorized @sl

V novem Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS 9/2017 z dne 24. 2. 2017), je upoštevanih veliko pripomb zbornice, ki je nekaterim predlaganim spremembam ostro nasprotovala. Tako med drugim ne bo visokih stroškov zaradi licenc za prodajo tobačnih izdelkov, ki bi obrtnike in podjetnike dodatno obremenili za najmanj 200 evrov na leto na prodajno mesto.

Novi zakon uvaja dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov za obdobje 5 let, ki jih bo izdajalo pristojno ministrstvo, za izdajo dovoljenja se bodo zaračunali le stroški postopka in upravne takse. Informacijski sistem za izdajo dovoljenj naj bi se vzpostavil do novembra 2017. Podrobnosti glede obrazca in vloge naj bi minister določil do septembra 2017. Takrat bodo znane podrobnosti, kako zaprositi za izdajo dovoljenja in vas bomo o tem obvestili.

Na zahtevo OZS so iz predloga zakona črtali stavek, ki je definiral zaprti prostor, in sicer so črtali stavek »Za odprti del se šteje le popolnoma odprta površina.« Zakon dopolnjuje definicije za pojme zaprt prostor, streha, stena, dodane so tudi obrazložitve, ki so bile dodane z namenom boljšega razumevanja zakona in, kar je najbolj pomembno, da se zadev v povezavi s terasami in vrtovi ne zaostruje.

Pomembno je, da nekatera določila novega zakona začnejo veljati že 11.3.2017:

Od 11. marca že velja prepoved posrednega oglaševanja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov s tobačnimi znamkami, logotipi in podobnimi barvami, zato morajo gostinci in trgovci že takoj umakniti vse pepelnik, vžigalice, vžigalnike in podobne izdelke z logotipi in tobačnimi znamkami!
Prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih se po novem zakonu nanaša tudi na povezane izdelke: elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščne izdelke za kajenje in nove tobačne izdelke.
Pripomb glede kadilnic niso upoštevali v celoti. Vsem, ki imajo kadilnice, priporočamo, da do 11. marca na vidnem mestu obesijo obvestilo, da je v kadilnico prepovedano vnašanje hrane in pijače, kar na novo določa zakon (do sedaj je bilo prepovedano uživanje hrane in pijače).
Uvedene so kazni za goste, ki vnašajo pijačo in hrano v kadilnice (125 evrov).
Dodatno je od 11.3. prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, tudi v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let (globa je 250€).
Kazni po novem dvakrat višje! Sekcija je že na odbor za zdravje posredovala amandmaje in ostro nasprotovala predvidenim novim visokim kaznim, ki so po novem tudi za 100 odstotkov višje in nadzoru z mladoletnimi osebami. Žal jih poslanci niso upoštevali.
Prehodna obdobja pomembna za tiste, ki prodajajo tobačne izdelke:

V 3 mesecih je potrebno odstraniti oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov na notranjih in zunanjih izveskih, ki so bili dovoljeni v skladu z 11. členom starega tobačnega zakona.
V 12 mesecih morajo prodajalci tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov preurediti prodajna mesta na način, da izdelke shranjujejo tako, da niso niti vidni niti dostopni