01 786 70 86Pokličite nas ( 7:00 - 17:00 )
Menu

Problematika nadzora inšpektorjev UVHVVR in FURS pri gostincih

21/06/2017 Uncategorized @sl

Sekcija za gostinstvo in turizem že dalj časa opozarja na problematiko nadzora inšpektorjev finančne uprave in inšpektorjev Uprave za varno hrano in veterino in varstvo rastlin.


Predstavniki sekcije in vodstva OZS so se udeležili sestanka na FURS pri gospe generalni direktorici Jani Ahčin, kjer so izpostavili:

  • problematiko preobširnega vodenja evidenc in nadzora pri gostincih, kljub uvedbi davčnih blagajn,
  • problem izjem društev pri izdajanju računov in posledično neuporabe davčnih blagajn pri opravljanju gostinske dejavnosti, z določenimi omejitvami ter zahtevali popravek zakonodaje,
  • problematiko napitnin in sistematičnega nadzora avtomatov za prodajo izdelkov in pijač
  • uporabo znižane stopnje DDV.
  • problem motenja delovnega procesa pri nadzoru ter poiskali rešitve za zmanjšanje administrativnih ovir.

 

S strani članov niso prejeli konkretnih odločb iz nadzora FURS, ki bi jim bili v pomoč pri nadaljnjem delu in reševanju problematike, zato člane še vedno prosijo, da jim pošljejo konkretne odločbe iz nadzora.

Dogovorili so se, da sekcija ponovno pošlje že posredovane pobude za spremembo zakonodaje na Ministrstvo za finance predvsem glede vodenja preobširnih evidenc glede zalog. Člani UO sekcije so se zato odločili, da se ne nadaljujejo aktivnosti glede pripravljenih osnutkov internih aktov za vodenje zalog, ampak se kot rečeno zahteva sprememba zakonodaje, ki bi trajno rešila ta problem.

Predstavniki sekcije so poudarili, da je štetje steklenic in usklajevanje teh evidenc neživljenjsko, da je v današnjem času več lahko sto različnih artiklov, vse več naročilnic.

Sekcija ponovno zahteva tudi spremembo zakonodaje glede društev, ki so po novem izjeme pri izdaji računov tudi za opravljanje gostinske dejavnosti in posledično na prireditvah, veselicah ne potrebujejo davčne blagajne, saj predstavljajo nesprejemljivo nelojalno konkurenco.

Mnenje sekcije je, da je brez izdaje računa in brez uporabe davčnih blagajn zelo težko ugotoviti dejanski promet. Sekcija zahteva, da morajo vsi poslovni subjekti, ki opravljajo gostinsko dejavnost, le-to opravljati po enakih merilih in zahtevah.

Predstavniki sekcije so opozorili, da je potrebno sistematično rešiti problem napitnin, ki nikakor ne morejo biti obdavčljiv prihodek poslovnega subjekta sli fizične osebe, prejemnika napitnine. Tudi zato, ker so na primer vsi ostali prostovoljni prispevki na primer v cerkvi dovoljeni in neobdavčeni.


Več informacij je članom OZS na voljo na spletnih straneh sekcije za gostinstvo in turizem.